ÇOCUKLARDA PERİFERAL KANÜL UYGULAMALARI

Nurcan Özyazıcıoğlu, Duygu Arıkan
2.114 1.529

Öz


ÖZET
Çocuk hastalarda intravenöz
tedavi uygulaması etkili ve emniyetlidir.
Bununla birlikte çocuklarda intravenöz
tedavi için kanül yerleştirme uygulaması
klinik bilgi ve teknik uzmanlık
gerektirmektedir. Hasta yaşı, aktivitesi,
kanülün güven ve emniyeti, kanül çeşidi
bölge seçimi ve kanülün yerleştirilmesine
özel önem verilmelidir. Bebek ve
prematüreler için bölge seçiminde baş,
üst ve alt extremiteler kullanılabilir.
Kanül yerleştirme için seçilen bölgede
hasta ve kanülün emniyetinin devamında
extremitenin hareketsizliği sağlanmalıdır
Anahtar Kelimeler: Periferal
kanül, intravenöz kateter, uygulama, çocuk
ABSTRACT
Peripheral cannula applications in
pediatrics
The administration of infusion
therapy to the pediatric patient is safe and
effective. Furthermore pediatric infusion
therapy requires clinical knowledge and
technical expertise for cannula placement.
Securement of cannula may require special
attention, depending on the site selected,
access device selected, safety and mobility of
the patient, age and activity of the patient.
Site selection for premature infants and
infants may include the scalp, and upper and
lower extremities. The site selected may also
require immobilization of an extremity to
safeguard the patient and cannula
Keywords: Peripheral cannula,
intravenous catheter, application, child

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.