BİR TARAFI İHMAL ETME (UNILATERAL NEGLECT)

Leyla Khorshid, Gülendan Hakverdioğlu
4.221 1.066

Öz


ÖZET
Sağ hemisfer hasarının bir sekeli
olan bir tarafı ihmal etme, inmeyi takiben
hastalarda görülen yaygın bir davranışsal
sendromdur. Temelde duyusal veya motor
hasar olmadığı durumlarda bile, ihmali olan
hastalar beyin lezyonunun karşı tarafındaki
uyaranları fark etme, oryante olma, tanıma
veya onlara yanıt vermede başarısız olurlar.
İhmali olan hastada hemşire yalnızca
fiziksel semptomların gelişimini değil, aynı
zamanda bilişsel işlev bozukluğunu da
dikkate almalıdır. Hastanın günlük
yaşamına ilişkin hemşirelik yönetimi, fiziksel
semptom yönetimini ve bilişsel işlevlerin
değerlendirilmesini bütünleştirmelidir.
Anahtar Kelimeler: İhmal, inme
ABSTRACT
Unilateral Neglect
Unilateral neglect, a frequent sequel of
right-hemisphere damage, is a common
behavioral syndrome in patients following
stroke. Patients suffering from neglect may
fail to detect, orient to, acknowledge or
respond to stimuli on their contralesional
side, even in the absence of primary sensory
or motor loss. Nurse should consider not
only the physical symptom’s manifestation,
but also the cognitive dysfunction in patients
with neglect. Nursing management related to
patient daily living, should incorporate
physical symptom management and
assessment of cognitive function.
Keywords: Neglect, stroke

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.