ÇOCUK VE TELEVİZYON

Candan Öztürk, Gonca Karayağız
2.406 6.225

Öz


ÖZET
Televizyon izlemenin yaygınlaşma-sı nedeni ile pediatri hemşirelerinin, televizyon izlemenin çocuklar ve adölesanlar üzerindeki etkilerini bilmeleri ebeveynlere rehber olmaları, eğitim vermeleri bakımından önemlidir.
Kontrolsüz televizyon izleme davranışı çocuğun fiziksel, psikolojik, sosyal, bilişsel gelişimini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Ebeveynlerin çocukla-rın televizyon izleme saatlerini sınırlandır-maları, çocukları farklı aktivitelere yönlendirmeleri, çocukların izledikleri programları gözlemlemeleri böylece çocuk-ların televizyondan olumsuz etkilenmelerini en aza indirmeleri gerekmektedir. Ebeveyn-lerin bunu yapabilmeleri ise; sağlık profesyonellerince aydınlatılmaları ile mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Televizyon izleme, sağlık davranışı, hemşire
ABSTRACT
Chıld and Televısıon
Due to the wide-spreading habit of television viewing, it is vitally important for nurses to know the effects of television on children and adolescents so as to guide and instruct the parents.
Uncontrolled television viewing habit effects the physical, psychological, social and cognitive development of children negatively. It is crucially necessary that parents should limit the time of television viewing for their children, encourage them to participate in different activities and supervise the programs they prefer to watch so that minimize the negative affects of television on children. It is possible to do that parents are informed by health care professionals.
Keywords: Television viewing, health behavior, nurse

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.