HASTANEDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN EL YIKAMA DURUMLARININ BELİRLENMESİ

Rahşan Akyıl, Özge Uzun
3.103 1.727

Öz


ÖZET
Bu araştırma, Erzurum ili, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aziziye ve Yakutiye Araştırma Hastanelerinde, Dahili-ye ve Cerrahi kliniklerinde çalışan hemşirelerin el yıkama durumlarını belirlemek amacıyla, toplam 141 hemşire üzerinde gerçekleştirilmiştir.
Hemşirelerin çoğunluğu (%78, n=110), kendisi ve diğer hastaları enfeksiyonlardan korumak için ve bazı işlemlerden (intravenöz, intramüsküler, pansuman uygulamaları gibi) önce ve sonra (%93.6, n=132) ellerini yıkadıklarını belirtmişlerdir. Hemşirelerin %44’ü (n=62) hasta sayısının fazla, hemşire sayısının yetersiz oluşunu el yıkamalarını engelleyen en önemli etmen olarak belirtmişlerdir. Hemşirelerin çalışma şekilleri ile hijyenik el yıkama süresi arasında istatistiksel olarak önemli fark olduğu belirlenmiştir (x2=6.010, SD:2, p<0.05). Sonuç olarak, hemşirelerin el yıkama konusunda yeterli bilgiye sahip olmalarına karşın el yıkamalarını engelleyen önemli etmenlerin bulunduğu belirlenmiş ve uygun öneriler getirilmiştir.
Anahtar Kelime: El yıkama, hemşire
ABSTRACT
The Determination of Hand Wahing Situations of the Nurses Working in Hospital
This resarch was carried out with aim of determining of handwashing situations of the nurses working in Yakutiye and Aziziye hospitals of Atatürk University Medical Faculty. The research was realized on total 141 nurses working in medical and surgery clinics.
The majority of the nurses stated that they washed their hands before and after some processes (n=132, 93.6%), such as intravenous, intramuscular, and dressing applications to protect themselves and the other patients from the infection (n=110, 78%). Forty four percent of the nurses determined that the number of the nurses was insufficient and that the number of the patients was very much as the most important agent preventing their handwashing (n=62, 44%). There was a statistically significant between working hours of the nurses and handwashing duration (X2=6.010, SD:2, p<0.05). In conclusion, even though the nurses had sufficient knowledge related handwashing, found that there were important factors preventing handwashing and suitable suggestions were offered.
Keywords: Handwashing, nurse

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.