HİPERTANSİYON VE EVDE BAKIM

Papatya Demirci Karakurt, Mağfiret Kara
4.089 2.423

Öz


ÖZET
Hipertansiyon dünya çapında bir sağlık problemdir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya çapında her sekiz ölümden birinin sebebinin hipertansiyon olduğunu vurgulamakta ve dünyada ölüm nedeni olarak hipertansiyon üçüncü sırada yer almaktadır. Hipertansif hastaların yaklaşık olarak üçte biri tedavi programına uymamakta ve yarısından çoğu ilk bir yıl içinde tedavi ve bakımlarını bırakmaktadırlar. Üstelik hastaların %30-50’si ilaçları için tavsiye edilen programa uymamaktadırlar.
Anahtar kelimeler: Hipertansiyon, evde bakım, ilaca uyum, hemşirelik.
ABSRACT
Hypertension and in Home Care
It appears that hypertension is a worldwide health problem. The World Health Organization (WHO) has estimated that high blood pressure causes 1 in every 8 deaths worldwide, making hypertension the third leading killer in the world. Approximately one-third of hypertensive patients fail to maintain adequate follow-up schedules and half or more drop out of care within the firs year of therapy. Moreover, 30% to 50% of patients do not adhere to the recommended regimens for hypertension medications.
Keywords: Hypertension, in home care, adherence medicine, nursing.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.