YANIK NEDENİYLE ACİLE GELEN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI

Nimet Ovayolu, Nesrin Türk, Özlem Uçan
2.535 586

Öz


ÖZET
Isı, elektrik, kimyasal maddeler ile meydana gelen doku harabiyetine yanık denir. Yanık nedeniyle meydana gelen ölüm ve sakatlıklar, dünyanın bir çok ülkesinde en önemli sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. En sık karşılaşılan yanık şekli ise termal yanıklardır. Yanıklı hastalarda yanan bölgenin değerlendirilmesinde; yanık derecesini ve yanığın kapladığı alanı dokuzlar kuralına göre değerlendirmek önemlidir. Yanık, bir insanın karşıla-şabileceği en ağır fiziksel ve psikososyal travmaya yol açan bir durumdur. Özellikle ciddi yanıklı hastalarda hızla ortaya çıkan fizyopatolojik değişiklikler nedeniyle, yakın bilinçli gözlem ve acil yardım gerekmektedir. Bu nedenle yanıklı hastanın bakımı, hemşireliğin en fazla bilgi, beceri ve deneyim gerektiren alanlarından birisidir.
Anahtar kelimeler: Yanık, hemşire, hastaya yaklaşım
ABSTRACT
Evaluation of Patients Suffering from Burns in Emergency Unit and Nursing Approaches
Burn is described as tissue necrosis caused by heat electricity and chemical substances. Death and disabilities due to burns are the most important health problems in many countries. The evaluation of the burned area and level of the burn is being made according to the rules of nine. Burn is one of the diseases which can cause severe physical and pschyosocial travma that one can face. Especially, severe burned patients, close follow up of the vitals and fast emergency aid are necessary because of the sudden fizyopatological changes. Therefore, the care of the burned patients is an issue that requires adequate data, skill and experience in nursing.
Keywords: Burn, nurse, approching the patient

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.