LENFÖDEM

Ayla Akkaş Gürsoy, Hacer Erdöl, Mukadder Okuyan
3.229 4.355

Öz


ÖZET
Lenfatik sistem dolaşım sistemin-deki fizyolojik dengenin korunmasında önemli rolü olan bir sistemdir. Bu sistemin işleyişinin aksaması sonucu ortaya çıkan lenfödem hastayı fizyolojik ve psikolojik olarak etkilemektedir. Hemşire lenfödemi önlemek ve lenfödemi olan hastaya kaliteli bir bakım sunabilmek için öncelikle lenfödemi tanımalıdır. Bu makalede lenfatik sistemin işleyişi, lenfödemin türleri, lenfödeme yol açan durumlar, lenfödem tanısının konulması, tedavisi ve önlenmesi ele alınmaktadır.
Anahtar kelimeler: Lenfatik sistem, ödem, lenfödem
ABSTRACT
Lymphedema
Lymphatic system act an important role to prevent the physiologic equiliubrium in the circulatory system. Lymphedema which is developed because of misfunction of this system affects the patient physically and psychologically. Nurses should understand lymphedema to prevent lymphedema or to give quality care to patients with lymphedema. In this article the mechanism of lymphatic system; the kinds, causes, diagnosis, treatment and prevention of lymphedema is discussed.
Keywords: Lymphatic system, oedema, lympedema

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.