EPİLEPSİDE İLK YARDIM NASIL OLMALI?

Sevinç Kutlutürkan, Hatice Fesci
3.059 573

Öz


ÖZET
Epilepsi, insan yaşamının herhangi bir döneminde gelişebilen yaygın beyin hastalıkları grubu içerisinde yer alan bir hastalıktır. Epilepsi tanısı alan bireyde nöbet geliştiğinde doğru, bilinçli yapılacak ilkyardımın bilinmesi önemlidir. Doğru, bilinçli yapılacak ilkyardım bireyin sağlığı üzerine olumlu etkiler oluşturacaktır. Bu makalede nöbet tiplerine göre yapılması/ yapılmaması gereken uygulamalar ayrı ayrı ele alınarak tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler: Epilepsi, ilkyardım, nöbet

ABSTRACT
How is First Aid at The Epilepsy?
Epilepsy is one of the common brain disorder. It is essential to know what you are doing at the epilepsy seizures has been happening. It is important at the first aid for epilepsy.Because it is positive effect constitute of at the people health.İn this article, is discussed what to do or what not to do according to type of seizures.
Keywords: Epilepsy, first aid, seizure


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.