JİNEKOLOJİK KANSERLİ HASTALARIN BAKIM VE REHABİLİTASYONUNDA HEMŞİRENİN ROLÜ

Nesrin Reis
4.973 1.079

Öz


ÖZET
Ülkemizde oldukça yaygın görülen jinekolojik kanserlerin kadın sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri çok boyutludur. Buna rağmen, jinekolojik kanserlerin tanı ve tedavisindeki gelişmeler, bu gruptaki hastaların yaşam süresini uzatarak kaliteli yaşam beklentisini artırmıştır. Bu bakış, hastaya verilen bakım ve desteğin boyutunu değiştirerek, hemşirenin görev ve sorumluluklarında olumlu değişikliklere yol açmıştır. Günümüzde kanserli hastaya yaklaşım, erken tanının önemini kavra-madan başlayarak hastalığı kabullenme, öz bakım gücünü geliştirerek kronik hastalıklarda olduğu gibi onunla yaşamını sürdürme becerisini geliştirme ve yaşamın son döneminde, terminal hasta bakımına kadar uzanan çok geniş bir yelpaze içinde ele alınmaktadır. Bu bakış kanser yönetiminde, sağlık profesyonellerine çeşitli hizmet alanlarında, farklı sorumluluklar getirmekte-dir.
Anahtar kelimeler: Jinekolojik kanser, yaşam kalitesi, hemşirelik bakımı, iyilik hali, yaşam sonu dönem
ABSTRACT
Nurse’s Role of The Care and The Rehabilitation of Patient with Gynecological Cancer
Frequently encountered in our country, gynecological cancers have multidimensional adverse effects on women’s health. Despite that, developments in the diagnosis and treatment of gynecological cancers have increased the patients’ expectations of quality life, making the life lengths of such patients longer. That situation has changed the dimensions of treatment and support provided and also led to positive shifts in the responsibility and duties of nurses. Today, the approach to cancer patients is a topic handled in accordance with such attitudes as patient’s readiness to accept her own situation and to understand the importance of early diagnosis, the nurse’s developing patients’ skill of maintaining their lives and her taking role in the terminal stage of the disease. Such an approach brings new responsibility for health professionals in a variety of service fields.
Keywords: Gynecological cancer, quality of life, nursing care, well-being, end of life.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.