ACİLE BAŞVURAN ÇOCUK VE AİLEYE PSİKOSOSYAL YAKLAŞIM

Suzan Yıldız
2.989 1.114

Öz


ÖZET
Bu derleme acil hastalığı nedeniyle acil ünitelerine başvuran çocuğun ve ailesinin psikososyal ve emosyonel yönlerini incelemektedir. Çocuk acil ünitelerinde yatan çocukların etkilendiği stresörleri, bu stresörlere karşı çocuk ve ailenin tepkilerini; olayla başedebilmelerini, korkularını, ağrıya karşı reaksiyonlarını, çaresizliklerini, ölümü algılamalarını ve gereksinimlerini içerir. Bu ünitelerde çalışan hemşirelerin bakım sırasındaki rolleri konusunda bilgi verir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk acil hemşireliği, çocuk ve ailenin reaksiyonları, psikososyal yaklaşım.
ABSTRACT
Psychosocial Approach to Child and Family in Pediatric Emergency Unit.
This article reviews the psychosocial and emotional aspects of emergency children were applyed emergency care unit. It includes the factors of stress and reactions to stress factors of childreen and families; to cope with what is happening to them, their fears, their incurability, reactions to pain, perceives of death and needs. Additionaly it explores the role of the nurse in a pediatric emergency unit.
Keywords: Pediatric emergency nursing, reactions of children and parents, psychosocial approach.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.