DİYABETİK AYAK VE BAKIMI

Adile Çaparuşağı Neşe, Nimet Ovayolu
2.911 1.590

Öz


ÖZET
Diyabetes mellitus; pankreasın yeterince insülin üretemediği veya vücudun, üretilmiş insülini etkili şekilde kullanamadığı durumlarda oluşan kronik bir hastalıktır. Diyabet bir yandan yüksek morbidite ve mortalite hızı, diğer yandan yüksek tedavi harcamaları ve iş gücü kaybı nedeni ile hem hastaya hem de topluma büyük yük getirmesinden ötürü önemli bir sağlık sorunudur. Diyabetin komplikasyonları olarak ortaya çıkan sinir tahribatı ve tıkayıcı damar hastalığının birlikte en çok etkilediği organ hastanın alt ekstiremitesidir. Diyabetik ayak sendromu nöropati ve vasküler yetersizliğin birlikte olmasının bir sonucu olarak ortaya çıkar ve diabetes mellitus’un en ciddi ve en ağır komplikasyonlarından biridir. Bu nedenle diyabet hastaları ayak yönünden çok iyi gözlenmeli, bu konuda gerekli eğitim ve bakım yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Diyabetik ayak, bakım
ABSTRACT
Diabetic Foot and Its Care
Diabetes mellitus is a chronic disease occurring under conditions when the pancreas cannot secrete sufficient insulin or when the body cannot utilize the secreted insulin efficiently. Due to high rates of morbidity and mortality on one hand and the burden it exerts on society due to the high treatment expenditure involved and loss of work-force on the other, diabetes is a grave health problem. Nerve damage and obtsructive vein disorders resulting from diabetes complications together affect the lower extremities of the body most. Diabetic foot syndrome is one of the most serious and severe complications of diabetes mellitus and occurs as a result of neuropathy and vascular deficiency being together. For these reasons diabetic patients should be observed carefully and the necessary training and care should be given with this respect.
Keywords: Diabetic foot, care

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.