KIYILARIN ÖTESİNDEKİ HEMŞİRELİK

Özlem Aslan
2.644 1.317

Öz


ÖZET
Tarih boyunca hemşirelerin Deniz Kuvvetleri bünyesinde görevler almaları, uzun bir geçmişe dayanmaktadır. Bu alan “Kıyıların Ötesindeki Endüstri” olarak nitelendirilebilir. Kıyıların ötesindeki hemşire, küçük yaralanmalar, morarmalar, denizanası çarpması sonucu oluşan cilt yaralanmaları, mercan kayalıklarına çarpma sonucu oluşan ayak yaralanmaları, deniz tutması, myokard infarktüsü, stres, kafa travması gibi çeşitli sağlık sorunları olabilen hastalara gerekli yaklaşımlarda bulunmak durumundadır. Bu makalede, hemşirelerin sorumluluk alanları dile getirilmekte ve öneriler sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Deniz Kuvvetleri, hemşirelik, askeri hemşire.
ABSTRACT
Off-Shore Nursing
Nurses have had missions in the Navy for a long period of time during history. This area can be called as “The Off-Shore Industry”. An off-shore nurse has responsibilities in the care of patients who may have minor laserations, bruises, jellyfish stings, feet damaged by standing on coral reefs, sea sickness, hearth attack, stress, head trauma, etc. In this article responsibilities of navy nurses were emphasized and appropriate suggestions were offered.
Keywords: Navy, nursing, military nurse.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.