SEREBRO VASKÜLER HASTALIK VE HEMŞİRELİK

Hatice Fesci, Sevinç Kutlutürkan, Zeynep Özer
2.649 1.624

Öz


ÖZET
Kronik hastalıklar içerisinde yer alan Serebro Vasküler Hastalık, beyni besleyen kan damarlarındaki trombüs, emboli ve kanamaya bağlı beynin kanlanmasındaki değişiklikler sonucu nörolojik defisitlerin ortaya çıktığı bir hastalıktır. Serebro Vasküler Hastalık da risk gruplarının belirlenerek önlemlerin yaygınlaştırılması gereklidir. Serebro Vasküler Hastalık da değişik derecelerde fonksiyon kayıpları olduğundan, bireyin yaşam biçimindeki değişikliklere uyum sağlama gereksinimi ortaya çıkmaktadır. Bireyin hastalığa uyum sürecini kolaylaştırabilmek ise bakımın sürekliliğinin sağlanması ile mümkün olabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Serebro Vasküler Hastalık, Hemşirelik Bakımı, Taburculuk planlaması, Evde bakım.
ABSTRACT
Cerebro Vascular Dısease and Nursıng
Cerebro Vascular Disease is among the chronic diseases shows neurological deficits as a result of changes such as thrombus, emboli and bleeding which cause brain blooding changes in the blood vessels supporting brain. It is necessary to determine the risk factors related to serebro vascular disease in order to extend precautions. Since there are functional losses in some degrees in case of cerebrovascular disease, adoption needs of individuals to life style changes might appear. It is possible to ease individuals to adopt their diseases by providing continuous care.
Keywords: Cerebrovascular Disease, Nursing Care, Discharge Planning, Home Care.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.