KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞINDA YAŞAM KALİTESİ VE FONKSİYONEL DURUM

Safiye Özkan
3.120 928

Öz


ÖZET
Sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi ölçümleri hastalığın, kişinin günlük yaşamı üzerindeki etkisinin ve iyilik halinin standart bir şekilde değerlendirilmesidir. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) kronik, geri dönüşümsüz ve ilerleyici özelliğinden dolayı tamamen iyileşmesi mümkün olmayan bir hastalıktır. KOAH’lı hastalarda tedavinin amacı, semptomların azaltılması, atakların ve solunum fonksiyonlarındaki kaybın önlenmesi, yaşam kalitesinin arttırılmasıdır. KOAH’lı hastalarda solunum fonksiyonlarındaki azalma ve sınırlı egzersiz kapasitesi yaşam kalitesini azaltmaktadır. Solunum fonksiyonlarındaki kayıp ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki zayıf olduğundan, solunum fonksiyon testi ve egzersiz kapasitesinin ölçümleri yanı sıra yaşam kalitesinin değerlendirilmesi de önemlidir. Bu derlemede KOAH’lı hastalarda sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi ve fonksiyonel durum değerlendirmesi literatür bilgileri eşliğinde irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler. KOAH, yaşam kalitesi, fonksiyonel durum
ABSTRACT
Funcitonal Status and Quality of Life in COPD
Measurement of health related quality of life (HRQL) is quantification of the impact of disease on daily life and well-being in a formal and standardized manner. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is essentially incurabl, the therapy is directed towards minimization of symptoms, reduction of exacerbations and prevention of the decline in pulmonary functions also improvement in patients’ HRQL. In COPD patients ,impaired pulmonary function and limited exercise capacitiy may result in quality of life. As the relationship between respiratory impairment and HRQL is generally weak; it’s important to evaluate HRQL in patients with COPD. In this review, functional status and health related quality of life in COPD patients is evaluated in the light of recent literatures.
Keywords: COPD, quality of life, functional status

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.