KEMOTERAPİNİN AĞIZ BOŞLUĞUNA OLAN ETKİSİNİN SELYE’NİN STRESE ADAPTASYON TEORİSİNE GÖRE İNCELENMESİ VE HEMŞİRELİK YÖNETİMİ

Zeynep Güneş, Gülergün Düzgün
2.329 935

Öz


Kanser tedavisinde kullanılan kemoterapiklerin yan etkilerinden biri ağız boşluğunda yaptığı değişimlerdir. Selye’nin Stres Modeline göre bir stresör olan kemo-terapiye ağız mukozasının cevabı alarm adaptasyon ve tükenme evrelerinden oluş-maktadır. Selyenin Stres teorisine göre kemoterapi alan hastalarda ağızda kompli-kasyonlar gelişmektedir. Hemşire kemoterapi alan hastaların ağzında ortaya çıkan değişiklikleri tanı-lamakta, tanılama işleminden sonra ağız mukozasındaki değişimlerin ortaya çıkma-sını önlemeye yönelik veya değişikliklerin ilerlemesini durdurmaya ya da bireyin yaşam kalitesini artırmaya yönelik hemşirelik girişimleri planlayıp uygulamaktadır.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.