DOĞUM AĞRISI VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI

Gül Ertem, Ümran Sevil
3.922 1.119

Öz


Doğum ağrısı bilinen en şiddetli ve kontrolü en zor ağrılardan birisidir. Bu ağrı kadında bitkinlik yaratarak ağrının şiddetlenmesine sebep olur. Doğum ağrısının doğal olduğu, her annenin bu ağrıyı çekmesi gerektiği yanlış inanışına karşılık; doğum ağrısı mutlaka kontrol altına alınmalıdır. Kontrol altına alınmayan ağrı anne ve fetüsü sıkıntıya sokmaktadır. Bugün artık doğum ağrısının anne, fetüs ve yenidoğan üzerine olumsuz etkileri olduğu bilinmektedir. Doğum ağrısının etkileri sıklıkla, diğer akut ağrılarda olduğu gibi gibi, solunum sistemi, kardiyovasküler sistem, nöroendokrin ve limbik sistemler üzerine olmaktadır. Ağrının algılanması ve ağrıya olan yanıt kişiden kişiye farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle her gebenin bireysel olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Doğum sürecinde ağrının giderilmesi kadar annenin doğuma hazırlanması ve doğumun normal süreci konusunda yeterince bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu aşamada da ebe / hemşirelere önemli roller ve sorumluluklar düşmektedir.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.