ÇÜNKÜ İLETİŞİM ÇOKŞEYİ DEĞİŞTİRİR!

Besti Üstün
4.325 2.482

Öz


İletişim insan etkileşiminin en değerli ögesini oluşturur. İletişim iki kişinin duygu, düşünce ve bilgilerini paylaşarak birbirini anlaması ile ilgili bir süreçtir. Bu sürece katılanların ortak hedefe ve sonuca ulaşması iletişim yöntemlerinin doğru kullanılmasına bağlıdır. Çünkü iletişim sürecinin niteliği, insan yaşamını doğrudan etkiler. Bu makalede bir uygulama örneği üzerinden geleneksel iletişim örüntülerinin belirlenmesi, etkili iletişimin temel özelliği olan empati ve hemşirelikteki önemine yer verilmiştir.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.