HEMŞİRELERİN VARDİYA İLE ÇALIŞMALARININ ANKSİYETE VE ARTERYEL KAN BASINCINA ETKİSİNİN İRDELENMESİ

Ayten Demir
2.913 638

Öz


Bu çalışma, hemşirelerin vardiya ile çalışmalarının anksiyete ve arteryel kan basıncına etkisini irdelemek amacıyla tanımlayıcı nitelikte yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Türkiye’nin büyük şehirlerinden birinin il merkezinde bulunan bir hastanede çalışan ve tabakalı rasgele örnekleme yöntemiyle seçilen 167 hemşire oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak; “Tanıtıcı Bilgiler Formu”, “Kan Basıncı Ölçüm Formu” ve “Durumluk-Sürekli Anksiyete Envanteri” kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre hemşirelerin kan basıncını vardiya ile çalışma etkilemiştir. Sürekli gündüz vardiyasında çalışan hemşirelerin gündüz diastolik kan basıncı değerleri gündüz+gece vardiyalarında çalışanlardan daha yüksek bulunmuştur. Hemşirelerin ‘sürekli anksiyete’ düzeyi vardiya ile çalışmadan etkilenmezken, ikinci ‘durumluk anksiyete’ düzeyi sürekli gündüz vardiyasında çalışanlarda, gündüz+gece vardiyasında çalışanlara göre daha yüksek bulunmuştur. Literatüre ters düşen bu bulgular; sürekli gündüz vardiyası’nda (8 saat) çalışan hemşirelerin yaş ortalamalarının yüksek oluşu, gece vardiyası’nda (16 saat) çalışan hemşirelerin extra ücret almaları ve bu vardiyada en az 3-4 saat uyumaları ile açıklanmıştır.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.