BİR TASVİR: MAGDALENA’NIN RÜYASI

Gülbu Tortumluoğlu, Nadiye Özer
2.476 642

Öz


Son zamanların önemli etnoğrafik bir çalışması, sağlık bakım sisteminin, işlet-me tarihinin, sosyoekonomik faktörlerin ve kültürel değerlerin Kuzeydoğu Kolorado’ daki emekli-göçmen tarım işçileri üzerindeki etkisini araştırdı. Etnoğrafik görüşmeler, ka-tılımcı gözlemi, fotoğraf ve önemli analiz-lerin birleşiminden oluşan çalışma bulgula-rı, sağlık bakımı verenlerin ortak çabaları ve kültürel bilgilerini artırma gerekliliğini vur-guladı. Söz konusu çalışmadan yola çıkarak, bu makale emekli göçmen tarım işçilerinin yaratıcı karmasının kısa bir özetini sunma-ktadır. Anlatılanlar ve fotoğraflar kırsal a-landa yaşayan yaşlı İspanyol bireylerin yaşanmış deneyimlerinin kanıtını sunmak-tadır. Hikayenin amacı, bu özel insan top-luluğunun özelliği olan kültürel değe-rlerinin, cefalarının, sosyal dışlanmışlıkla-rının, ekonomik mücadelelerinin, kişisel zorluklarının derinlemesine anlaşılmasını okuyucuya sağlamaktır.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.