MEVSİMSEL DEPRESYONLAR VE BAŞETME YOLLARI

Mine Ekinci, Ayşe Okanlı, Derya Gözüağca
3.093 1.443

Öz


Mevsimlerin insan üzerinde pek çok fizyolojik ve psikolojik etkisi vardır. Mevsim değişikliklerinin getirdiği olumsu-zluklardan etkilenmemek için öncelikle insan bedeninde yaşanan değişimlerin beli-rlenmesi gerekmektedir. Bu değişimlerin başında sonbahar ve kış aylarında yaşanan mevsimsel duygu durum bozukluğu gelmektedir. Bu bozukluk sonbahar ve kış aylarında güneş ışığındaki azalmaya bağlı olarak yaşanan bir depresyon çeşididir. Normal depresyon belirtileri bunda da geçerlidir. Ancak bu bozukluğun temel niteliği, depressif atağın başlaması ve dü-zelmesinin mevsimle bağlantı göstermesidir ( hep aynı mevsimde görülmesi). Bu derlemede, mevsimsel depres-yonun oluşumunda rol oynayan faktörler, te-davi yöntemleri ve baş etme yollarından bahsedilmektedir.

Tam metin:

PDF