ADÖLESAN DÖNEM ÜREME SAĞLIĞI SORUNLARI ve ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Zehra Gölbaşı
7.199 1.777

Öz


Adölesan dönem biyolojik, fiziksel, sosyal ve psikolojik açıdan bir gelişme ve olgunlaşmanın meydana geldiği, çocukluk-tan erişkinliğe geçiş dönemidir. Bu dönemde yaşanan üreme sağlığı sorunları, adölesan-ların var olan sağlık sorunları arasında ö-nemli bir yer tutmaktadır. Bilgisizlik ve erken cinsel aktivite adölesan dönem üreme sağlığı sorunlarını etkileyen önemli faktö-rlerdendir. Bu faktörlere bağlı olarak yaşa-nan adölesan gebelikler ve cinsel yolla bula-şan hastalıklar adölesan bireylerin hem mevcut hem de gelecekteki sağlık durum-larını olumsuz olarak etkilemektedir. Bu ne-denle adölesan dönem üreme sağlığı so-runları önemle ele alınması gereken bir konudur.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.