KANITA DAYALI TIP VE PERİNATOLOJİ HEMŞİRELİĞİNDE KULLANIMI

Nevin H. Şahin, Şule Gökyıldız, Mari Bıldırcın
4.346 2.119

Öz


Kanıta dayalı tıp (KDT), hasta bakımında, kanıtlanmış bilgilerin açık, dikkatli ve mantıklı kullanılmasıdır. Bu makalede KDT’nin tarihçesi, uygulama basamakları, araştırmaların kanıt değerleri ve kanıt kategorileri, KDT’yi destekleyen ve karşı çıkan görüşler, KDT ve Web siteleri ile ilgili bilgiler sunulmuştur. Ayrıca peri-nataloji hemşireliğinde KDT ve Cochrane Colloborative Review Grupları kullanımına ilişkin bilgiler yer almaktadır. Perinatoloji hemşireliğinde, klinik, yönetim, eğitim, araştırma alanlarında “Kanıta dayalı uygulamalar” mesleki stan-dartları yükselterek bakımın kalitesini artıracaktır. Perinataloji hemşireleri bilgi-sayar ve internet kullanımı konusunda becerili olmalı, güncel gelişmeleri web aracılığı ile izleyebilmeli ve bakıma yansıtmalıdır.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.