MEME KANSERİ VE KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİNİN ÖNEMİ

Serap Parlar, Nesrin Kaydul, Nimet Ovayolu
7.172 9.718

Öz


Meme kanseri tüm dünyada önemli bir hastalıktır ve batı ülkelerinde ölüm nedenleri arasında önemli bir yer tutar. Kendi kendine meme muayenesi (KKMM), meme kanserinin erken tanısında oldukça büyük önemi olan tarama ve tanı yöntemidir Maliyet gerektirmeyen, her an uygulanabilen ve üstelik kadının Mahremiyetinin korunduğu, evinde tek başına ra-hatlıkla uygulayabileceği bir muayene yöntemi olan KKMM’si, meme kanserinin erken dönemde tanınmasında diğer yönte-lerden daha fazla yardım edici bir potansiyele sahiptir. KKMM’ni etkili birşekilde kullanabilmek için bu konuda yeterli eğitim almak ve öğrenilenleri sürekli, düzenli ve periyodik aralıklarla uygulamak gerekmektedir. Burada hemşireye düşen sorumluluk erken kanser tanısı için kadınları KKMM’si konusunda bilgilendirmek ve kadınlara bunun önemini anlatmaktır.

Tam metin:

PDF