KORONER ANJİOGRAFİ ÖNCESİ HASTALARI BİLGİLENDİRMENİN ANKSİYETE DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Seçil Ekiz, Fügen Göz
3.051 1.410

Öz


Amaç: Araştırmanın Türü: ştırmanın Türü: Yöntem: Bulgular ve Sonuçlar: Bu araştırmadan elde edilen bulgulara göre, koroner anjiografi işlemine karşı hastaların kaygı duyduğu saptanmıştır. Koroner anjiografi uygulanacak hastalara işlem öncesi yapılan bilgilendirme ile durumluk kaygı puanlarının bilgilendirilmeyen hastalara göre azaldığı belirlenmiştir. Araştırmanın verileri hasta tanıtım formu ve Durumluk-Sürekli Anksiyete Envanteri kullanılarak hastalar ile görüşme yoluyla toplanmıştır. Örneklem kapsamını Eylül-Kasım 2001 tarihleri arasında Kocaeli Üniversitesi İnvaziv Tanı ve Tedavi Laboratuarına gelen, iletişim kurulabilen, ilk kez koroner anjiografi olan, sağlık personeli olmayan, araştırmayı kabul eden, 30’u deney, 30’u kontrol olmak üzere 60 hasta oluşturmuştur. Verilerin analizinde t testi, yüzdelik hesaplama ve ki kare testi kullanılmıştır. Araştırma deney öncesi bir çalışmadır. Bu araştırma, koroner anjiografi uygulanacak hastaları, koroner anjiografi işleminden önce bilgilendirmenin, hastaların anksiyete düzeyi üzerine etkisinin değerlendirilmesi amacı ile yapılmıştır.

Tam metin:

PDF