GÜNÜMÜZDE EVDE BAKIM

Ayşe Sayan
2.656 1.646

Öz


Modern tıp bakımında evde bakım gittikçe yaygınlaşmaktadır. Bu tür bakımı alan hastaların çoğu ciddi veya kronik hastalığı olan ve bakımın kalitesi ile ilgili sorunlarını çözmede yetersiz olan kimse-lerdir. Günümüzde sadece hastalar değil aynı zamanda ailelerde sıklıkla evde bakımı tercih eder hale gelmişlerdir.Evde bakım organizasyonu bakımın kalitesi, standardı, hastanın gereksinimleri ve onun çevresine bütüncül yaklaşımı gerektirir. Multidisipli-ner hizmet yaklaşımı (tıp, hemşirelik hizmetleri, fizyoterapatik hizmetler gibi) ve hasta eğitimi koordinasyonu evde bakımın olumlu sonuçlanması açısından oldukça önemlidirıp bakımında evde bakım gittikçe yaygınlaşmaktadır. Bu tür bakımı alan hastaların çoğu ciddi veya kronik hastalığı olan ve bakımın kalitesi ile ilgili sorunlarını çözmede yetersiz olan kimse-lerdir. Günümüzde sadece hastalar değil aynı zamanda ailelerde sıklıkla evde bakımı tercih eder hale gelmişlerdir.Evde bakım organizasyonu bakımın kalitesi, standardı, hastanın gereksinimleri ve onun çevresine bütüncül yaklaşımı gerektirir. Multidisipli-ner hizmet yaklaşımı (tıp, hemşirelik hizmetleri, fizyoterapatik hizmetler gibi) ve hasta eğitimi koordinasyonu evde bakımın olumlu sonuçlanması açısından oldukça önemlidir.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.