ERZURUM BÖLGESİNDE MİYADINDAKİ GEBELERİN HEMOGLOBİN, SERUM FERRİTİN DEĞERLERİNİN BEBEK HEMOGLOBİN, SERUM FERRİTİN DEĞERLERİ İLE BEBEK VE PLASENTA AĞIRLIKLARINA ETKİSİ

Gülşen Eryılmaz
2.018 1.177

Öz


.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.