Yayın politikası

Odak ve kapsam

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 3 ayda bir olmak üzere yılda 4 kez yayınlanır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Dergide hemşireliğin tüm alanları ile ilgili bilimsel araştırma ve derleme  yazılara yer verilir. Yayınlanan makaleler Türkiye Atıf Dizini'nde taranmaktadır.Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences is published four times a year. The journal publication's language is Turkish and English. The journal includes peer-reviewed original research, case report paper about all area of nursing. Published articles are indexed in Turkiye Citation Index.

 

Bölüm politikaları

Makaleler

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Derlemeler

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş
 

Açık erişim politikası

Bu dergi yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişimin bilginin global değişimini arttırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğuracaktır.

 

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi

Sahibi: Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Adına Prof. Dr. Mehtap TAN

Editör        : Prof. Dr. Nadiye ÖZER

Yazı İşleri Müd:  Prof. Dr. Nadiye ÖZER    

Sekreter: -- 

Yayın  Yürütme  Kurulu: Doç.Dr. Mehtap KAVURMACI,  Doç. Dr. Gülay İPEK ÇOBAN

Mizanpaj: --

Dergi  Hakem  Kurulu /Advisory Board   Prof. Dr. Nalan AKBAYRAK (GATA) Prof. Dr. Neriman AKYOLCU (İstanbul Üniv.) Doç. Dr. Duygu ARIKAN(Atatürk Üniv.) Prof. Dr. Hediye ARSLAN (Maltepe Üniv.) Prof. Dr. Nesrin AŞTI (Arel Üniv.) Prof. Dr. Türkinaz  AŞTI (İstanbul Üniv.) Prof. Dr. Zuhal BAHAR (Dokuz Eylül Üniv.) Prof. Dr. Ayla BAYIK TEMEL (Ege Üniv.)  Prof. Dr. Zümrüt BAŞBAKKAL (Ege Üniv.) Prof. Dr. Sevim BUZLU (İstanbul Üniv.) Assoc. Prof. Sek-Ying CHAİR (Chinese Üniv.) Prof. Dr. Mary COURTNEY (Queensland Üniv.) Prof. Dr. Olcay ÇAM (Ege Üniv.) Doç. Dr. Ayda ÇELEBİOĞLU (Atatürk Üniv.) Prof. Dr. Mary DeCHESNAY (Seattle Univ.) Prof. Dr. Selma DOĞAN (Maltepe Üniv.) Prof. Dr. Fatma ETİ ASLAN (Acıbadem Üniv.) Doç. Dr. Firdevs ERDEMİR (Adıyaman Üniv.) Prof. Dr. Kafiye EROĞLU (Hacettepe Üniv.) Prof. Dr. İsmet EŞER (Ege Üniv.) Prof. Dr. Sebahat GÖZÜM (Akdeniz Üniv.) Prof. Dr. Sevgi HATİPOĞLU (GATA) Assoc. Prof. Louise IVANOV (NCG Univ.) Assist. Prof. Anita JOBLONSKI (Seattle Univ) Prof. Dr. Nevin KANAN (İstanbul Üniv.) Prof. Dr. Hacer KARANİSOĞLU (İstanbul Üniv.) Doç. Dr Birsen KARACA SAYDAM (Ege Üniv.) Prof. Dr. Nimet KARATAŞ (Nevşehir Üniv.) Doç. Dr. Mağfiret KAŞIKÇI (Atatürk Üniv.) Prof. Dr. Leyla KHORSHİD (Ege Üniv.) Prof. Dr. Nermin OLGUN (Acıbadem Üniv.) Prof. Dr. Ayşe Ferda OCAKÇI (Marmara Üniv.) Prof. Dr. Fatma ÖZ (Hacettepe Üniv.) Prof. Dr. Ferda ÖZBAŞARAN (Balıkesir Üniv.) Prof. Dr. Nalan ÖZHAN ELBAŞ (Başkent Üniv.) Prof. Dr. Türkan PASİNLİOĞLU (Atatürk Üniv.) Prof. Dr. Necmiye SABUNCU (Haliç Üniv.) Prof. Dr. Ümit SEVİĞ (Erciyes Üniv.) Prof. Dr. Ümran SEVİL (Ege Üniv.) Assist.Prof. Chanjar SUNTAYAKORN (Naresuan Üniv.) Prof. Dr. Ahsen ŞİRİN (Ege Üniv.)  Doç. Dr. Mehtap TAN (Atatürk Üniv.) Doç. Dr. Aytolan YILDIRIM (İstanbul Üniv.) Prof. Dr. Suzan YILDIZ (İstanbul Üniv.) Prof. Dr. Birsen YÜRÜGEN (Haliç Üniv.     

*İsimler alfabetik sıraya göre dizilmiştir.   

Yazışma  Adresi: Doç. Dr. Serap EJDER APAY Atatürk  Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Fakültesi 25240              ERZURUM Tel  : 0-442-2311233 Fax : 0-442-2360984Web: http://e-dergi.atauni.edu.tr E-mail: hyodergi@atauni.edu.trISSN: 1309-5471