Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences

995.596 1.777.574
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 3 ayda bir olmak üzere yılda 4 kez yayınlanır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Dergide hemşireliğin tüm alanları ile ilgili bilimsel araştırma ve derleme yazılara yer verilir. Yayınlanan makaleler TÜBİTAK-ULAKBİM Türkiye Tıp Dizini, Türkiye Atıf Dizini, Google Scholar ve DOAJ'da taranmaktadır. ISSN 1309-5471

Cilt 19, Sayı 3 (2016)

İçindekiler

Makaleler

HEMŞİRELERDE UYKU KALİTESİNİN İNCELENMESİ PDF
Cevriye Yüksel Kaçan, Özlem Örsal, Nedime Köşgeroğlu
Evaluation of Medication Management Safety in Patients Using Oral Anticoagulants PDF
Özlem Doğu, Rengin Acaroğlu
Bir Aile Hekimliği Bölgesinde Yaşayan Geriatrik Kadınların Jinekolojik Şikâyetleri ve Çözüm Arayışlarının Belirlenmesi PDF
Meltem Aydın Beşen, Ümran Yeşiltepe Oskay
Tip 2 Diyabetli Bireylerin Öz-Yeterlilik Düzeylerinin Değerlendirilmesi PDF
Yıldız Tekin Yanık, Özgül Erol
Nursing Students’ of Autonomy And Submissive Behaviours: Four-Year Follow Up PDF
Leman Şenturan, Selmin Köse, Necmiye Sabuncu, Fatma Özhan, Sonay Göktaş
Inability to Speak: A Qualitative Study on the Experiences of Patients Who Underwent Partial Laryngectomy PDF
Ayla Gürsoy, Melek Ertürk, Nuray Demirci Güngördü
Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Uygulama Alanlarında Meslektaş Şiddetine Maruz Kalma Durumları PDF
Medine Koç, Döndü Batkın
Ortopedik Engelli Bireylerin Öfke İfade Biçimleri, Benlik Saygıları ve Yaşam Doyumları PDF
Gül Şahin, Reva Balcı Akpınar

Derlemeler

Travma Sonrasında Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yaklaşımı PDF
Olcay Çam, Ayşe Büyükbayram, Emel Öztürk Turgut


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1309-5471