PAUL COLDWELL VE BASKIRESİM

Selvihan Kılıç Ateş
1.495 441

Öz


 

ÖZET

Baskı sanatlarının geleneksel üretim yöntemlerini, çağdaş yaklaşımlarla harmanlayan Paul Coldwell, bilgisayar ve geleneksel baskı tekniklerini bir araya getirmiştir. Sanatçı, akademisyen kimliğiyle farklı araştırmalar içerisinde yeralmış, kitaplar yazmış, sergiler düzenlemiştir. Bu çalışmada, sanatçı ve akademisyen Coldwell’in halfton noktaları ile oluşturduğu ölüdoğa temelli eserleri üzerinden sanat anlayışı ve baskı sanatları içindeki yeri irdelenecektir. Sanatçının eserlerindeki kurgusal yaklaşım ile köklü bir geçmişe sahip olan, her geçen gün kendini güncelleyen baskı sanatlarının yeni anlatım dili, dijital baskı ve halfton yöntemine değinilecektir.

Anahtar kelimeler: Paul Coldwell, Dijital Baskı, Halfton, Baskıresim. PAUL COLDWELL AND PRINTMAKING

ABSTRACT

Blending traditional producing techniques in printmaking with contemporary approaches, Paul Coldwell has melted digital methods and traditional printmaking techniques in the same pot. The artist has participated in various researches as an academician, written books and held exhibitions. In this study, the artistic view and the place within the printmaking circle of Coldwell, well-known with his art as well as his academician identity, will be discussed via his artworks based on still-life he created using halftone dots. Digital printing that is a new manner of expression of printmaking art which has an established history and continues to update itself day by day, and halftone method will be discussed in the basis of the ctional approach of the artist’s works.

Keywords: Paul Coldwell, Digital Print, Halftone, Printmaking. 


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.