TANZİMAT VE MEŞRUTİYET DÖNEMİ OYUN YAZARLARINDA BİR TİYATRO TERİMİ SORUNU FACİA MI, DRAM MI, TRAJEDİ Mİ?

Çiğdem Kılıç
1.609 322

Öz


ÖZET
Tanzimat ve Meşrutiyet döneminde tiyatro alanında oyunlar yazan yazarlarımızın komedi, müzikal
dışında kalan oyun türlerini tanımlamak için kullandıkları “facia” sözcüğünü, dram sözcüğü ile açıklamaya
çalıştıklarını görüyoruz. Bu makale ile facia, dram, tragedya/trajedi sözcüklerinin anlam farklılıkları
incelenerek Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinde bu sözcüklerin yanlış kullanımını örneklerle açıklanmaya
çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler: Dram, Facia, Oyun Yazarı, Tiyatro, Tragedya

DISASTER, DRAMA OR TRAGEDY: THE PROBLEM RELATED TO A
THEATER TERMINOLOGY IN REFORMATION AND CONSTITUTION ERA


ABSTRACT
In Tanzimat and Mesrutiyet era playwrights who used the word “disaster” to define the play text types
except comedy and musical tried to explain this word with the another word, which is “drama”. In this
study the misuses of the words such as “disaster”, “tragedy”, “dram” are to be considered with references
to their original meanings.
Keywords: Dram, Disaster, Playwrights, Theatre, Tragedy


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.