KAMUSAL ALANDA SÖZCÜKLERLE SANAT

Sevil Saygı
1.934 547

Öz


ÖZET
1960’lı yıllardan bugüne yaşanan değişimlerle birlikte günümüzde sanat; bilim, felsefe, siyaset,
psikoloji, sosyoloji vb. disiplinlerden beslenen, hatta bu alanlarla iç içe giren bir yapıda olup, gerek
mekân, gerek sanatçı–izleyici ilişkisi açısından farklı açılımlar sunmaktadır. 1960 sonrası sanatçılar,
müze ve galeri gibi alışılmış sanat kurumlarının dışına çıkarak, sokağı ve kamusal alanları çağdaş sanatın
sunulduğu mekanlar olarak tercih etmiş ve izleyicinin de katılımına olanak tanıyan sanatsal pratikler
ortaya koymuştur. Gündelik hayatla iç içe geçen bu sanatsal pratikler, kimi zaman var olan toplumsal
sorunlara odaklanan eleştirel bir bakış sunar, kimi zaman da izleyiciyi düşündürmeye , şaşırtmaya ya da
farkındalık yaratmayı amaçlar.
Bu araştırmanın konusu , kendine ifade aracı olarak dilin temsili olan yazıyı kullanan sanatçıların
kamusal alandaki çalışmalarından oluşmaktadır. Kamusal alanda geçici ve kalıcı olarak kurgulanan bu
örnekler üzerinden izleyicinin sanatla buluşması, etkileşimi ve sonuçları ele alınmaktadır.

Anahtar kelimeler: Dil, Kamusal Alan, Sanat, Yazı

THE ART WITH WORDS IN PUBLIC SPACE
ABSTRACT
With changes from 1960’s till today, art is fed by disciplines like science, philosophy, politics,
psychology, sociology, etc, further being in a structure interwoven with these, offers different insights into
both place and relation with artist and viewer. After 1960’s artists by getting out of accustomed institutions
like museum or gallery, prefer streets or public places as the places contemporary art is presented and
execute artistic practices allow for participation of viewer. These artistic practices mingle with daily life,
sometimes present a critical approach to public problems and sometimes aim to make the viewer think,
surprise or raising awareness.
The issue of this article formed by works of artists who choose using the writing as the representative of
language as the means of expression, in public areas. Through with these examples built over temporariness
and permanence in the public space, discuss the viewer’s meeting with art, interactions and the consequences.
Keywords: Language, Public Space, Art, Text


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.