BÜYÜK MEKANLARIN YÖNLENDİRME VE İŞARETLEME TASARIMINDA YER İMLERİNİN KULLANICI HAREKETLERİNE KATKILARI

Tuğcan Güler
1.183 890

Öz


ÖZET
Çevresel grafik tasarım, grafik tasarımın başat rol oynadığı disiplinler arası çalışma alanlarından biridir.
Bu makalede, yer imi olarak adlandırılan işaretleme ve bilgilendirme amaçlı üç boyutlu tasarım ürünleri
hakkında, alanda çalışmayı hedefleyen tasarımcılara bilgi verilecektir. Yer imlerinin yaya hareketlerinin
başarıyla yönetilebilmesi hususunda sahip olduğu potansiyel, detaylı bir şekilde incelenecek yer imi gibi
algılanan diğer tasarım ürünleriyle aralarındaki farklar, örnekler üzerinden tartışılacaktır.

Anahtar kelimeler : Yer İmleri, Çevresel Grafik Tasarım, Yönlendirme ve İşaretleme Tasarımı, Grafik
Tasarım, Bilgilendirme Tasarımı.


ABSTRACT
Environmental graphic design is one of the multidisciplinary field of study mainly led by graphic
design. In this article, intensive information about placemaking that is for signage and information will
be given to the graphic designers who aim to work within this field. The true potential of managing
pedestrian movement successfully will be examined throughout the article upon real examples along with
the differences between the other placemaking-like three dimensional products.
Keywords : Placemaking, Environmental Graphic Design, Wayfinding and Signage Design, Graphic
Design, Information Design.


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.