ALTERNATİF BİR SANAT ARAYIŞI: HAPPENING (OLUŞUM)

Pelin Elçik Yorgancıoğlu
1.110 2.066

Öz


ÖZET
Alternatif sanat arayışları eylem, sanat üreticisi ve sanatın alıcısı arasındaki iletişime ve
paylaşılan sürece yönelik, devamlılık sağlayamasalar bile pek çok özgür arayışın açımlayıcısı
olarak üzerlerine düşen görevi yerine getirmiş ve sanat tarihinde haklı yerlerini edinmişlerdir. 20.
Yüzyıl’ın kaotik ortamından beslenerek varlık bulan “Happening”ler de bu noktada incelenmesi
gereken bir sanatsal arayıştır. Sanat anlayışında yüzyıllardır süregelen geleneksel yargı ve
kuralları yok sayan bu oluşum, pek çok faktöre bağlı olarak sınırlanan özgürlüklere tepki olarak
oluşmuştur. Bu makale, sanatla yaşam arasındaki çizgiyi bulanıklaştırmaya, izleyici ile sanatçı
arasındaki mesafeyi yok etmeye, yaratıcılıktaki özgürlüğü yakalamaya ve dışa vurmaya çalışan
Happening’lerin var olma sürecini, örnekleri ile açıklamayı amaçlamaktadır.

Anahtar kelimeler: “Happening”, “Alternatif Sanat”, “Alan Kaprow”, “6 Bölümde 18 olay”.
ABSTRACT
A Pursuit of an alternative art even though had failed providing continuity in terms of mutual
process and communication between the art makers and the receiver; has accomplished its duty
as an expounder of many unfettered search and it’s taken its rightfully deserved place in the
art history. From this point ‘Happenings’ are artistic pursuits required to be examined which
were fed by the chaotic conditions of the 20th century. This formation that disregards ongoing
conventional judgments and rules for centuries, is constituted against limitations of freedom for
various reasons. This article aims to exemplify the generation process of Happenings that strive
to blur the line between art and life and to annihilate the distance between audience and the artist,
eventually to capture and express the freedom in creativity.
Keywords: Happening”, “Alternative Art”, “Alan Kaprow”, “18 Happenings in 6 Parts”.


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.