Bir Postmodern Oyun Örneği Olarak Hamlet Makinesi ve Heiner Müller

Tülay Akgül
1.725 524

Öz


ÖZET
Postmodern zamanda, gerçeklikle kurmaca arasındaki ayrımın yok olması, algılamayorumlamadan öykü kurma ve zaman-mekân ilişkisine, karakterlerin birer figüre dönüştürülmesinden metni kurgulamaya kadar her şeye yansımıştır. Artık metinler klasik temsil ilkesine göre yazılmamakta, gerçekliğin kurmaca karakteri dile getirilmektedir. Öznenin nesneye dönüştüğü, her türlü geleneksel bakış açısının ötelendiği modern sonrasında, zamanın ve sınırların da aşıldığı bir gerçektir. Postmodernizm, modernizmin bütün argümanlarını kendi bünyesine de taşımış, tarihe sırtını dönmek yerine yüzünü dönerek, geçmişle geleceği “şimdi” de buluşturmuştur. Ancak bunu yaparken, algılamadaki değişimi yazınsallığa aktararak biçimsel üslubunu da kurmuştur.

Anahtar kelimeler: Modernizm, Postmodernizm, Heiner Müller, Hamlet Makinesi, Klasik Temsil,


ABSTRACT
Within the postmodern times, where the distinction between the real and fiction no more exists,perception, interpretation, plot setting, time and space relation, transformation of characters into a figure, have an effect upon the fictinalization and the composition form of a text. Thereupon, texts are not written
according to the principle of classical representation yet fictional characters of reality are expressed. In the post-modern where subject becomes object and all traditional perceptions are deferred, it is a fact that the time and the boundaries were exceeded. Postmodernism embodied all arguments of the modernism and by facing the history instead of negating it, reunited the past and the future in the “present”. In the meantime,it constructs its style by canalizing the shift of perception into the literariness.

Keywords: Modernism, Postmodernism, Heiner Müller, Hamletmachine, Classical Representation


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.