Birey ve Toplum Bağlamında Cinsel Kimliğe Bakışın "Sonsuz Döngü" Oyunu Üzerinden İncelenmesi

Pelin Elçik Yorgancıoğlu
892 511

Öz


ÖZET
Bu makale İngiliz, Hugh Whitemore tarafından yazılmış ünlü matematikçi Alan Mathison Turing’in yaşam öyküsünü konu alan, “Sonsuz Döngü” oyunu bağlamında; sosyal hayat içerisinde sahip olduğumuz kimlikleri ve toplumun bu kimliklere bakışını irdelemeyi amaçlamaktadır. Sistemin hangi noktalarda
kural dışılığa izin verdiğini ve hangi noktalarda sarıldığı kurallar ile riyakarlaştığını ve riyakarlaştırdığını gördüğümüz oyunda sistem kendi eliyle canavarlarını yaratmaktadır. Oyun, toplumsal yapı içerisinde birey olarak varlığımızı şekillendiren sosyal kimliğimiz, cinsel kimliğimiz gibi temel unsurların yine topluma ait aslında tartışmaya açılması gereken kural ve doğrularla birbirlerini nasıl yok etmeye çalıştıklarını, aslında bu savaşın sonunda yok olanın sadece ve sadece birey ve buna bağlı olarak da toplum olduğunu anlatmaktadır.

Anahtar kelimeler: “Hugh Whitemore”, “Sonsuz Döngü”, “Alan Turing”, “Cinsel kimlik”,Bireysel Kimlik
ABSTRACT
This article aims to scrutinize both the identities we possess in everyday life and society’s approach to these identities through the context of English playwright Hugh Whitemore’s stage play“Breaking The Code” which based on a true life story of famous mathematician Alan Mathison Turing. We witness the system’s creation of its own monsters in the course of events of the stage play in which
we witness the hypocrisy of society that approves breaking its rules under different circumstances; consequently cause hypocrisy among its members by clinging to some rules. The play states that how the main elements, like our social and sexual identities which shaped our individual existence by social
structure, try to destroy each other with society’s controversial rules and rights; and points eventually the only thing will be destroyed is the individual and in the end the society itself.

Keywords: “Hugh Whitemore”, “Breaking The Code”, “Alan Turing”, “Gender Identity”,
“Individual Identity”.


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.