Türk Tiyatrosu İlk Oyun Yazım Yarışmaları ve Ödüllü Oyunlar

Bünyamin Aydemir
720 141

Öz


Metinli Türk Tiyatrosunun başlangıcını 1850’lerden başlatırsak, 150 yılı aşkın bir zamandır oyun yazım geleneğine sahip olan tiyatromuzun, alanla ilgili yapılan yarışmalar sayesinde de gelişip, olgunlaştığı ve dağarcığını beslediğini söylemek mümkündür. Bu bağlamda Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında gerçekleştirilen ve yaklaşık 10 yıl devam eden oyun yazım yarışmalarının önemi ve değeri büyüktür.
Tiyatronun araçsallaştırılması ile, başta Cumhuriyet ideolojisinin halka anlatılması ve tanıtılmasını amaçlayan bu yarışmalar, çok sayıda oyunun yazılmasına zemin oluştururken, oyunların -tiyatrallikleri tartışılır olmasına rağmen- Türk Tiyatrosuna ciddi katkı ve kazanımlar sağladıkları bilinen bir gerçektir.

Anahtar kelimeler: Oyun yazımı, Yarışma, Tiyatro, Cumhuriyet Dönemi

If we start Turkish Theatre with text in 1850, it is possible to note that our theatre which has a history of over 150 years has developed and matured through competitions in this dramatic genre. The importance and value of nearly 10 years of ongoing playwriting contest held in the early years of the
Republic period in this context is important. Whit the instrumentalization of the theater, these competitions, intended to inform the public about Republican ideology, made significant contributions to Turkish Theatre althougt theatricality of the plays may be questioned.

Keywords: Playwriting, Competition, Theatre, the Republican Era


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.