Seçkiler Üzerinden 13.yy'dan 18.yy.'a " Son Akşam Yemeği" İncelemesi

Evren Kavukcu
924 388

Öz


“Son Akşam Yemeği” konusunun özellikle Rönesans sanatçıları tarafından çokça işlendiğini bilmekteyiz. Bu konu dini açıdan Hz. İsa’nın havarileri ile yediği Son Akşam Yemeği olması ve bu geceden sonra Hz. İsa’nın yaşadıklarını yansıtması açısından önemlidir. Bu makalede resim sanat tarihinde önemli sanatçıların “Son Akşam Yemeği” konusunu farklı anlayışlarla çalışmaları incelenmektedir. Sanatçılar aynı konuyu kendilerine has yorumlarını, kompozisyon kurgularını, teknik ve üslup farklılıklarını ortaya koymuşlardır. Makaledeki en erken tarihli “Son Akşam Yemeği” tablosu 14.yy Gotik döneme aittir. Duccio’nun
bu yapıtı Gotik dönemin genel üslup özelliklerini gösteren yapıtın resimsel anlamda çözülmeyen çok fazla problemi de barındırdığı görülmektedir. 15 ve 16.yy Rönesans sanatçıları bu problemleri çözmeye çalışmışlardır. Bu dönemin en önemli ustalarından Leonardo’nun “Son Akşam Yemeği” isimli eserinde bu
problemlerin üstünde fazlaca durduğu ve genel olarak çözdüğü görülmektedir
16-17yy ‘da Tintoretto’da üslup farklılığı, özellikle Rönesans dönemine ait kuralları tamamen yıkarak, Barok döneminin en yetkin örneklerinden birini “Son Akşam Yemeği” konulu çalışmasında sunmaktadır. Bu araştırmada Son Akşam Yemeği temalı çalışmaların yüzyıllarca süregelen anlayış ve üslup farklılıkları bazı ustaların eserleri ele alınarak incelenmeye çalışılmıştır

Anahtar kelimeler: Son Akşam Yemeği, Perspektif, Rönesans, Kompozisyon, Yapıt

 

It is known that the painting “The Last Supper” has frequently been scrutinized especially by the Renaissance artists. This issue is crucial in terms of religion since it is the last supper that Jesus had with his disciples and it depicts what Jesus experienced following that night. In this article the studies of the painting “The Last Supper” with various prospects by the prominent artists in art history are studied. The artists assert their own comments, theory of composition,
techniques and style differences. The earliest painting of “The Last Supper” goes back to 14th century, Gothic Age. The work of art which reflects the usual style characteristics of Gothic Age also comprises lots of art-related problems that
cannot be solved. Renaissance artists from 15th and 16th century tried to solve these problems. It is observed that Leonardo, one of the master artists of this age, focused heavily on these problems and solved them in
general. Tintoretto gave one of the most competent examples of the Baroque Period, “The Last Supper”especially by breaking the rules belonging to Renaissance Age to show his style difference in 16th-17th century.
This research is aimed at studying the understanding and style differences of the studies ongoing for centuries based on The Last Supper by analyzing the works of art of various artists.

Keywords: Last supper, perspective, renaissance, composition, work of art


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.