Mitolojinin Heykel Plastiğine Yansımalarına Genel Bir Bakış

Rahmi Atalay
787 886

Öz


Mitoloji; ilkel uygarlıkların doğayla olan mücadelesinde bilinmezliğe karşı kurgulanan mitsel öyküler bütünüdür. Bu öykülerde bilinmezliği bilinir kılan, görünmezliği görünür kılan, anlamsızlığı anlamlandıran anlatılar hakimdir. Bu mitsel anlatılar kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze kadar gelmiştir. Kimi edebi bir dille şiirlerde, kimi resimler vasıtasıyla, kimi de heykeller aracılığıyla aktarılmıştır. Maddesel kalıcılığı ve görsel dili en iyi kullanan heykel sanatı, yüzyıllar boyunca mitolojiden beslenmiştir. Mitler heykel olarak hem gücü, hem ölümsüzlüğü, hem de egemenliği varlıklaştırmıştır. Bu açıdan heykelin en önemli kaynaklarından biri mitler olmuştur ve olmaya devam etmektedir. İlkel uygarlıkların üretimi olan heykeller, hem geçmişin mitsel anlatılarını günümüze taşımakta, hem de özel yorumlara referans olarak heykel diline zenginlik katmaktadır. Günümüz biçim diliyle yorumlanan bu heykelller gerek anlam,
gerekse plastik zenginlik açısından geçmişle günümüz arasında bir bağ kurmaktadırlar.

Anahtar kelimeler: Mitoloji, Heykel

Mythology is compilation of stories against unknown in the battle between nature and primitive civilizations. These stories contains dominant expressions that make unknown to known, invisible to visible. These mythical expressions was transferred from generations to generations until now. Some of them was
transferred by poems, paintings or sculptures. Sculpture art that uses visual expressions and materialist persistence was fed by mythology over the ages. Myths- as sculptures- concretized the power, immortality, sovereignity. At this point myths became one of the sculpture’s most powerful source. Sculptures produced by primitive civilizations, help us to understand the mythical expressions of older cultures, and make the sculpture language rich with being referencing to the spesific comments. These sculptures are reviewed by todays vision, so that they are bridges between today and the past with their meanings and stylistic richness.

Keywords: Mythology, Sculpture


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.