ALEXIA TALA VE "DERİN ENGİNLİKLER" / ALEXIA TALA AND "DEEP OF THE VASTNESS"

Sezin Türk Kaya
1.718 494

Öz


ÖZET Yaşamını İngiltere ve Şili’de sürdüren disiplinlerarası sanatçı Alexia Tala, “Enstalasyon ve Deneysel Baskıresim” adlı kitabı ile bilinmektedir. Bu yazıda ise, 2004 yılında “Derin Enginlikler” adlı enstalasyonu üzerinden sanatçının mekân kavramına bakışı incelenmiştir. Alexia Tala için mekân, geçmiş ve bugün arasındaki bağlantıyı sağlayan bir nesnedir. Günümüzde baskıresim sanatçılarının geçirdiği değişimin eserlerine nasıl yansıdığı “Derin Enginlikler” merkezinde değerlendirilmiştir. Çağdaş baskıresim, başka şeylerle sentezlenerek neler kazandığı vurgulanmış ve yeni oluşumlarla arasındaki etkileşime değinilmiştir.
ALEXIA TALA AND "DEEP OF THE VASTNESS"
Abstract An interdisciplinary artist Alexia Tala living in England and Chile is well-known with her experimental prints, artists’s books, installations and her book named “Installations and Experimental Printmaking”. In this paper, the artist’s perspective on the concept of space has been examined through her installation called “Intimate Immensities” in 2004. To Alexia Tala, space is an object building the connection between past and present. On in the center of “Intimate Immensities” it has been interpreted of how the shift that today’s artists have undergone affects their works. It has also been emphasized what contemporary printmaking gains by being synthesized with other concerns, and stated its interaction with new formations.
Anahtar Kelimeler: Alexia Tala, Deneysel Baskıresim, Entalasyon, Mekân.
Key words: Alexia Tala, Experimental Printmaking, Installations, Space.


Anahtar kelimeler


Alexia Tala, Deneysel Baskıresim, Entalasyon, Mekân.

Tam metin:

PDF

Referanslar


Archer. M. (1997). Art Since 1960. (1. Basım).Singapur. Thames and Hudson

Bachelard. G. (2008)“Uzamın Poetikası”. (1. Baskı). İstanbul. İthaki Yayınları/ Felsefe Dizisi.

Keser. N.(2009). Sanat sözlüğü.(2. Baskı). Ankara. Ütopya Yayınevi.

Lynton. N.(2004). Modern Sanatın Öyküsü.(3. Baskı). Çin Halk Cumhuriyeti. Remzi Kitabevi

Tala. A. (2009). Installations and Experimental Printmaking (Printmaking Handbooks).(1.Baskı). A&C Black Publisher Limited. Çin Halk Cumhuriyeti.

The Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) http://www.macba.cat/global/exposiciones/docs/tapies/tapies_eng.pdf (20 Aralık 2012)

El Museo de Arte Moderno Chiloé http://www.mamchiloe.cl/2010/03/2006/ (1 Kasım 2012)

Grupo Gutiérrez Cabrero http://gutierrezcabrero.dpa-etsam.com/tag/tapies/ (15 ocak 2014)
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.