ESKİ-YENİ ÇATIŞMASI: DAVID HARE - A MAP OF THE WORLD / THE CONFLICT BETWEEN OLD AND NEW: DAVID HARE- A MAP OF THE WORLD

Erdinç Parlak
1.328 362

Öz


ÖZETÇağdaş İngiliz oyun yazarlarından David Hare, oyunlarında genellikle sosyal ve politik konuları ele alır. Çağdaş dünyanın çıkmazları, ülkeler arasındaki sorunların kaynağı, zenginlerin yoksullar üzerindeki baskısı Hare’in ele aldığı konulardan birkaçıdır. A Map of the World oyununda da eski ve yeni uygarlıklar arasındaki uyumsuzluk ve çatışmaların nedenlerini irdeleyen Hare, bu sorunlara açık bir çözüm getirmez ve yorumu izleyiciye bırakır.
ABSTRACTDavid Hare, one of the contemporary British playwrights, deals with social and political issues in his plays. The dilemmas of today’s world, the source of the problems among the countries, and the pressure of the rich on the poor are some of the topics David Hare handles. As David Hare focuses on the disorders between old and new civilizations, he, by no means, draws a clear solution for such problems and leaves it to the audience.
Anahtar Sözcükler: David Hare, A Map of the World, Uygarlık, Eski ve YeniKeywords: David Hare, A Map of the World, Civilization, Old and New

Anahtar kelimeler


David Hare, A Map of the World, Uygarlık, Eski ve Yeni

Tam metin:

PDF

Referanslar


BLOOM, M. (1989). A Kinder, Gentler David Hare, American Theatre, November.

BOON, R., (1991). Brenton the Playwright, London: Methuen.

JOAN F. Dean.,( 1990). David Hare: Twayne’s English Authora Series, (Ed. Kinley E. Roby), Boston: Twayne Publishers, GLENN, L. A. (1994). David Hare: Britain’s Playwright of Popular Dissent, Michigan State University.

GUSSOW, M., (1985). What Pushes David Hare’s Characters, New York Times, 15 March. HARE, D., (1997). David Hare Plays: 2, London: Faber Faber Inc.

………..(1992). Teeth’n Smiles, London: Faber and Faber ----------(2005). Obedience, Struggle and Revolt, London: Faber and Faber.

LEWIS, P. (1982). Time and Place, Interview with David Hare for Programme of A Map of the World, London: Battley Bros Printing.

OLIVIA, J. L., (1990). Theatricalizing Politics, Ann Arbor, Michigan: UMI Press.

ÖZATA, C., (2010). David Hare’in Oyunlarında Bireysel ve Uluslararası Boyutlarıyla Yozlaşma, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi, Erzurum. TAKKAÇ, M., (2006). Ulusal Politikayı Evrensel Tutarlılıkla Değerlendirme: David Hare, The Absence of War, Kazım Karabekir Eğitim Fak. Dergisi, No: 14, Erzurum.

YEŞİLYURT, T., (2005). David Hare’in A Map ve Knuckle Oyunlarında Toplumsal Değer Yargılarına Bir Bakış, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi No: 162918.

WOODWORTH, P. (1990). Hare: Leaping into Love, The Irısh Times, No: 12.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.