ANTİK DÖNEM SANATINDA OKEANOS FİGÜRLERİ / OCEANUS FIGURES IN ANTIQUE ART

Şehnaz Eraslan
2.215 578

Öz


ÖZET
Grek mitolojisinde nehir ya da deniz tanrıları geniş bir topluluk oluştururlar. Bu topluluğun en yaşlı tanrılarından biri de Okeanos’tur. Bu mitolojik figür, sanatın çeşitli dallarında Arkaik Dönemden başlayarak Geç Roma Dönemine kadar varlığını sürdürmüştür. Arkaik ve Helenistik Dönemlerde birkaç örnekle sınırlı kalsa da Roma Döneminde özellikle de sikke, lahit ve mozaiklerde sevilen bir tema olmuştur. Okeanos figürleri Türkiye’de Antiocheia (Antakya) ve Zeugma mozaiklerinde karşımıza çıkmaktadır. Bu mozaiklerde Okeanos, eşi Tethys ile birlikte mozaiklerin merkezinde genellikle büst biçiminde, etraflarında ise çeşitli mitolojik varlıklarla birlikte betimlenmiştir.Bu çalışmanın amacı Arkaik, Helenistik ve Roma Dönemlerinden seçilen belirli örnekler ışığında Okeanos figürlerini tarihsel bağlamda incelemektir.
OCEANUS FIGURES IN ANTIQUE ART
ABSTRACTRiver or sea Gods forms a wide community in Greece mythology. One of the oldest gods of this community is Oceanus. This mythological figure was depicted in various branches of art from the Archaic period to Late Roman period. Although he is depicted with a few examples in the Archaic and Hellenistic period, there are lots of examples especially in coins, sarcophagi and mosaics in the Roman period. In Turkey Oceanus figures appear in Roman mosaics of Antiocheia (Antakya) and Zeugma. In these mosaics he is usually in the form of busts located in the center of mosaics and depicted with his wife Tethys and several of mythological creatures around them.The aim of this paper is to study Oceanus figures in the light of specific examples selected from Archaic, Hellenistic and Roman Periods with a historical perspective.
Anahtar Kelimeler: Okeanos, Arkaik, Helenistik, RomaKey Words: Oceanus, Archaic, Hellenistic, Roman

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.