ÇAĞDAŞ SANATTA BELGELEMENİN YERİ / THE POSITION OF DOCUMANTATION IN THE CONTEMPORARY ART

Seçkin Aydın
1.370 492

Öz


Özet
Sanatların özünde, kaydetme, çoğaltma, aktarma ve yaratma bulunmaktadır. Tek, biricik dediğimiz eserler bile aslında sanatçısının zihnindeki düşüncenin/imgenin kopyalanarak bir tuvale, notaya, mermere veya sözcüğe dökülmüş halidir. Bu aynı anda sanatçının, zihnindeki düşünceyi başka zihinlerle paylaşarak çoğaltmasıdır. Bu da sanatın iletişim yönünü ortaya koymaktadır. Sanatın, gelecek zamanlara aktarıldığı gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, sanatın belgeleme yönü ortaya çıkar.Bu araştırmada, çağdaş sanatta belgelemenin iki yönüne dikkat çekilmiştir. Bunlardan biri, çağdaş sanatın kendi pratiklerini belgelemesi iken, diğeri, her dönemin sanatında olduğu gibi günümüzde de toplumsal olayları belgeleme ve o belgeleri zaman ve mekanda gezintiye çıkarma görevidir. Sanat belirli bir “an”ı dondurarak, onu zamandan çıkarıp alır ve izleyicinin karşısına getirir. Erden Kosova’nın (2008) da belirttiği gibi, “Pek çok güncel sanat yapıtının öncelikli amacı zaman içinde bir parantez açmak; izleyiciyi gündelik ritmin hızın dışına çıkarmak; onu belirli bir konu üzerinde daha derinlikli biçimde düşündürmeye zorlamak”.
THE POSITION OF DOCUMANTATION IN THE CONTEMPORARY ART
Abstract
In the essence of arts there are saving, replicating, transferring and at the result creating. Even, the arts called unique are transferred to canvases, notes, marbles or sentences; they are copies of the ideas in mind of artists. Meanwhile, this is replication of the idea in mind of artist to another mind by sharing. This presents aspect of communication of arts. If it is considered that arts can be transferred to future ages, it means that arts are documentation which transferred to next generations.This article calls attention to two aspects of documentation in the contemporary art. One of them, the documentation of the practices of contemporary art, second one is the duty of showing the public events in different times and places, like the duty of arts of in Avery ages. It gets out one certain “moment” to show the audiences. With Erden Kosova’s (2008) words “priority aims of most contemporary art works are opening parentheses in the time; get out the audiences from daily life; to force them for deeply thinking about a certain issue”.
Anahtar kelimeler: Çağdaş Sanat, Kaydetme, Belgeleme, Çoğaltma.

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.