SAVUNMA SİLAHLARINDAN DERİ KALKANLAR Harbiye Askeri Müzesi Koleksiyonu / DEFENSIVE WEAPONS LEATHER SHIELDS Harbiye Military Museum Collection

Halide Sarıoğlu, Melda Özdemir
1.625 507

Öz


ÖZETTürklerin yaşamında çok geniş bir kullanım alanı olan derinin; Osmanlı’nın kuruluşundan başlayarak ordunun başlıca gereksinimlerinden, çizme, at koşumları, tirkeş, sadak, yay krişi, davul, kös vb. eşyaların yapımında kullanıldığı bilinmektedir. Bugün, ülkemizde müze ve koleksiyonlarda deri sanatlarını belgeleyecek örnekler bulunmaktadır. Özellikle İstanbul Harbiye Askeri Müzesi’nde bulunan deri savaş aksesuarları çok çeşitlidir. Bu çalışma da İstanbul Harbiye Askeri Müzesinde bulunan deri kalkan örnekleri üzerinde durulmuştur. Günümüze dek orijinal haliyle korunmuş olan kalkanların çoğu ya Osmanlı kökenlidir ya da Osmanlı kalkanları örnek alınarak yapılmıştır. Bunların özel olarak incelenmesi gereklidir. Bu nedenle deri kalkan örnekleri kullanılan malzeme, üretim ve süsleme tekniği, biçim, renk ve süsleme özellikleri açısından detaylı olarak belgelenmeye ve tanıtılmaya çalışılmıştır.
DEFENSIVE WEAPONS LEATHER SHIELDSHarbiye Military Museum Collection
ABSTRACTIt is well known that leather, having a large range of usage in the lives of Turks, was used in the making of such materials of the need of the army as boots, harnessing, tirkeş, quivers, bowstring, drum, kös (big durum) from the establishment of Ottoman Empire onwards. Today, our country will document the art museums and collections are examples in the leather. Especially in Istanbul Harbiye Military Museum has a wide range of leather equipment of war. These studies in the Istanbul Harbiye Military Museum leather samples of shields are emphasized. Most of the shields that could be preserved today are Ottoman originated or made by imitating the Ottoman shields. These should be specifically examined .For this reason, leather shield examples of materials used, production and decoration techniques, shape, color and ornamentation in detail in terms of features and tried to introduce were documented.
Anahtar kelimeler: Deri, deri savunma silahları, deri kalkanKeywords: Leather, leather defensive weapons, leather shields

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.