1618 TARİHLİ “PETER MUNDY” ALBÜMÜ: FİGÜRLER ÜZERİNE BİR İNCELEME / THE “PETER MUNDY” ALBUM DATED 1618: A SURVEY ABOUT THE FIGURES

Filiz Adıgüzel Toprak
2.295 684

Öz


Özet

Kanuni Sultan Süleyman döneminde, Osmanlı Devleti'nin Avrupalılara verdiği ticari ayrıcalıklar, kültürel ilişkileri ilerletmiş ve bu dönemde, Osmanlı'yı anlatan seyahatnameler ve resimli kitaplar sayıca artmıştır. Avrupa'da, farklı coğrafyalara karşı bu dönemde artan ilgi, Osmanlılarla ilgili kıyafet albümlerinin yapılmasına yol açmış ve bu albümler gezginlere de rehberlik etme ve yabancı bir kültürü tanıma konusunda yardımcı olmuştur. Bu tür albümler, XVII. yüzyıl başlarında İstanbul'da, saray dışından ressamlar tarafından da üretilmeye başlanmıştır. Genellikle siparişi veren yabancılar tarafından ülkelerine götürülen bu albümlerin çoğu bugün yurt dışındaki müze, kütüphane ve özel koleksiyonlardadırBu makaleye konu olan albümün sahibi Peter Mundy, 1616'da İngiliz ticari şirketi "Turkey Company"nin temsilcisi olarak İstanbul'a gelmiş ve Osmanlı İmparatorluğu'nda giyilen farklı giysilerin resimlerinden oluşan bu kıyafet albümünü sipariş etmiştir. Beraberinde Londra'ya götürdüğü bu albüm, bugün Londra British Museum'un yazma eserler koleksiyonunda 1974-6-17-013 envanter numarasıyla kayıtlıdır. 1618 yılında tamamlanan bu albüm, "Peter Mundy" albümü olarak anılmaktadır. Makalede, albüm genel olarak tanıtıldıktan sonra, albümde yer alan 59 adet minyatürün içinden seçilmiş altı adet figür duruş biçimleri ve pozlarına göre incelenmiştir.

THE "PETER MUNDY" ALBUM DATED 1618:A SURVEY ABOUT THE FIGURES

Abstract

During the reign of Sultan Süleyman, cultural relations showed progress because of the privileges the Ottoman State had given to the Europeans and thus, the production of travel and illustrated books increased in number. This kind of an interest towards diverse geographies which was raised in this period in Europe, caused the production of Ottoman clothing albums; and these albums had been useful to travelers who were to discover a foreign culture. The first of these albums were produced at the beginning of the XVIIth century in İstanbul by the painters out of the court. Most of these albums, which were usually taken out of Turkey by their foreign patrons, are kept in museums, libraries and special collections.Peter Mundy, who is the patron of this album, arrived to Turkey as the representative of an English commercial firm called "Turkey Company" in 1616 and ordered an album consisting Ottoman clothes worn by different people. This album that he took away with him to London, is being kept in the collection of Illustrated Manuscripts of the British Museum in 1974-6-17-013 inventory number. It is called the "Peter Mundy Album" and it was completed in 1618. In this paper, this album would be introduced and six figures out of 59 paintings would be discussed in terms of their poses.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Minyatürü, XVII. Yüzyıl Osmanlı Sanatı, Albüm Resimleri, Peter Mundy Albümü.

Key Words: Ottoman Miniatures, Album Paintings, XVIIth Century Ottoman Art, The Peter Mundy Album


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.