FAYYUM PORTRELERİ / FAYUM PORTRAITS

Fatma Deniz Korkmaz Ekici
2.085 1.932

Öz


ÖZET

Fayyum Portreleri, Mısır'ın Fayyum bölgesindeki yeraltı mezarlıklarından çıkarıldıkları için bu adla nitelendirilmişlerdir. Portreler Mısır'ın Roma İmparatorluğu egemenliği altında olduğu dönemde, M.S. I - III. yüzyıllar arasında gerçekleştirilmiştir. Günümüzdeki portreleri aratmayacak şekilde tasvir edilen bu portreler, modelin bireysel niteliklerini olabildiğince ayrıntılı bir biçimde gösterir. Çalışmada, ölüye sonsuz yolculuğu sırasında eşlik etmek üzere yapılmış olan bu portrelerdeki bilinmeyenler aydınlatılmaya çalışılmıştır.

FAYUM PORTRAITS

Abstract

Portraits of Fayum, in Egypt's Fayum are labeled with this name for the underground cemeteries were taken out. Portraits of Egypt under the rule of the Roman Empire period, the A.D. I - III. carried through the centuries. These portraits were depicted like contemporary portraits, a style reminiscent in today. These portraits were depicted individual characteristics of the model, a detailed style. In this study, which is made to accompany the deceased during the journey of infinite unknowns in this portraits are tried to clarify.

Anahtar Kelimeler: Fayyum, Portre, Mısır Resmi

Key Words: Fayum, Portrait, The Egypt Painting


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.