PEYZAJA AÇILAN PENCERELER / THE WINDOWS OPENED TO LANDSCAPE

Esra Özhancı, Hasan Özyılmaz
1.279 541

Öz


ÖZET

Günümüzde teknolojik gelişmeler ve yoğun mesai saatleri, insanı çevreden uzaklaştırmış, oksijensiz ve sıkıcı yaşam mekanlarına, bürolara hapsetmiştir. Yapı içinde bulunan insanın çevresiyle ilişki noktası yapının parçası olan pencerelerdir. Dolayısıyla pencereler fonksiyonel olduğu kadar estetik özellikleri ile de insanın yaşam ortamının bir parçasıdır. Pasif rekreasyonun başlangıcı, en basit halidir ve bu açıdan da doğru tahlil edilmelidir. Özellikle kamuya ait binalarda çalışan, eğitim gören insanlar bulundukları bu ortamların fiziki koşullarından etkilenmektedirler. Pencereler ortamın dinamizmini geliştiren en önemli unsurlardandır. Tasarımcılar bu doğrultuda düşünmeli, pencere orientasyonu, genişliği, sunduğu peyzaj gibi unsurları doğru kullanmalıdır. Bu çalışmada pencere- dış mekan-yaşam ilişkisi üzerinde durulmaya çalışılmıştır. Tarihi binalarda pencereler, pencereden dış mekan algılaması ve uygulamalı örnekleri incelenmiştir. Pencerelerin günlük yaşamımızdaki estetik ve fonksiyonelliği tartışılmıştır.

THE WINDOWS OPENED TO LANDSCAPE

ABSTRACT

Today technological improvements busy working hours take the people away from natural environment and confined him to the dull offices. When a person is in a building, his only relation with the natural environment is the windows of the building. So the Windows are a part of the living place of the people in addition to their functionality. It is the beginning and the simplest state of passive recreation and in this respect it should be analyzed accurately. Especially those who work ora reeducated in a state-owned building are affected from the physical conditions of the these places. The Windows are among the most important factors that improve the dynamism of the place. Designers should take this into consideration and they should effectively use the factors such as window orientation, wideness and landscape it gives. The relationship between the windows and the outer place is emphasized in this study.Windows of the historical buildings and the perception of the outer place through the windows and applied examples are observed. Aesthetic importance and functionality of the windows in daily life discussed.

Anahtar kelimeler: Pencere, Peyzaj, Algı.Keywords: Window, Landscape. Perception.


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.