LEOPOLD LEVY’NİN ÇAĞDAŞ TÜRK RESMİNE KATKISI / THE CONTRIBUTION OF LEOPOLD LEVY ON CONTEMPORARY TURKISH ART PAINTING

Ahmet Dalkıran
1.660 893

Öz


ÖZET
Türk hükümetinin 1936 yılındaki davetiyle, 1937’de geldiği Türkiye’de, 1949 yılına kadar Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü Başkanı olarak görev yapan Lévy, Akademideki ilk yılında, asistanı Sabri Berkel’in de yardımıyla İstanbul’da bir gravür atölyesinin kurulmasını sağlamıştır. Bu atölyeden yetişen, Neşet Günal, Fethi Karakaş ve Fethi Kayaalp gibi çok değerli sanatçılar, Çağdaş Türk resminde önemli bir yer edinmişlerdir.Lévy, Bursa’da da bir atölye açılmasını sağlamıştır. Atatürk’ün emriyle açılmış, Beşiktaş’taki Resim ve Heykel Müzesi’nin güzelleşmesi ve zenginleşmesi için çabalamış; Braque, Picasso, Matisse ve Dufy gibi dünyaca ünlü ressamlara ait eserlerin müzeye kazandırılmasında önayak olmuştur. Sanatçı, Devlet Resim Heykel Sergileri’nde seçicilik görevlerinde bulunmuş, abide ve heykellerin korunması ve planlanması komisyonunda görev almış, Unesco tarafından Paris’te düzenlenen sergide yer alacak resimleri seçmiştir. Öğrencilerinin açtığı Yeniler Grubu sergilerine destek vermiştir. Lévy için, öğrencisi Turgut Atalay: “…O’ndan iyisi Türkiye’ye gelemezdi. Her dersi bir konferanstı…” demiştir.Lévy, II. Dünya Savaşı bitiminde 1949’da istifasını vererek Fransa’ya dönerken, geride, yetiştirdiği ve aralarında; Nuri İyem, Avni Arbaş, Selim Turan, Tiraje Dikmen ve Nejad Devrim’in de bulunduğu çok sayıda genç kuşak Türk ressamına çığır açmış, resim dillerini bulmalarında bir usta olarak, katkıda bulunmuştur. Ayrıca, sergileri, konferans ve yazılarıyla ya da atölye revizyonlarıyla; öğrencilerinin sanatçı kişiliklerinin gelişimine olanak sağladığı, onları belirli sanatsal kalıplara göre sınırlayan bir hoca olmayarak, Türk Resmi’nin çağdaşlaşma sürecinde önemli katkılar sağladığı söylenebilir.
THE CONTRIBUTION OF LEOPOLD LEVY ON CONTEMPORARY TURKISH ART PAINTING
ABSTRACT
Levy, who worked as the head of Painting Department of Fine Arts Academy until 1949 after arriving in Turkey invited by the Turkish government in 1936, contributed to establish an Engraving Workshop in Istanbul with the help of his assistant Sabri Berkel. Many extraordinary artists such as Neşet Günal, Fethi Karakaş and Fethi Kayaalp who have been through this workshop, have gained a seat in Modern Turkish painting.Levy also enabled the establishment of a workshop in Bursa. He strove for healing and enrichment of Painting and Sculpture Museum in Beşiktaş having been opened by the order of Atatürk; took the initiative to bring the museum to gain the works belonging to the world-famous painters such as Braque, Picasso, Matisse and Dufy. The artist served in the selectivity the State Painting and Sculpture Exhibition, took part in the commission of planning and protection of monuments and statues, and selected the pictures that would take place in the exhibition organized by UNESCO in Paris. He supported the New Group exhibitions opened by his students as well. For Levy, his student Turgut Atalay: « no one better than him could come to Turkey. His each lecture was a conference ».At the end of World War II in 1949, while returning to France by giving his resignation, as a master, Artist contributed in finding Picture languages to many young generation of Turkish artists including Nuri İyem, Avni Arbaş, Selim Turan, Tiraje Dikmen and Nejad Devrim whom he had trained. Moreover, it can be concluded that he contributed to the modernization process of Turkish painting by enabling the development of his students’ artistic side through his conferences, writings, exhibitions and workshop revisions.
Anahtar Kelimeler: Léopold Lévy, Güzel Sanatlar, Akademi, Atölye, Türk Resmi.Key Words: Léopold Lévy, Fine Arts, Academy, Atelier, Turkish Painting

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.