GIDA AMBALAJI TASARIMLARINDA MARKA VE ESİNLENME / BRAND AND INSPIRATION ON FOOD PACKAGING DESIGN

Tevfik İnanç İlisulu
1.806 616

Öz


ÖZETMarka olmak, tüketici bilincinde yer etmek, güven vermek ve bağlılık sağlamak anlamlarına gelmektedir. Ambalaj tasarımları marka olma yolunda tüketiciyle iletişim kuran en önemli öğelerden biridir. Ayrıca marka olmak, o ürünün satış rakamlarının artması anlamına da gelmektedir. Ancak çevremizi sarmalayan ambalajlar, tasarım açısından birçok noktada fazlasıyla benzerlik taşımaktadırlar. Özellikle gıda ambalajlarında karşımıza çıkan bu durum, tüketicinin satış sırasında benzerliklerden dolayı seçim yapmasını zorlaştırmaktadır. Makalede gıda ambalajı tasarımları, marka olmanın önemi ve markalar arasındaki benzerlik ve farklılıklar incelenecektir.
BRAND AND INSPIRATION ON FOOD PACKAGING DESIGN
AbstractBeing a brand, means making impression on customers conscious, giving trust and providing loyalty. Packaging design is one of the most important elements to become a brand that communicates with the consumer. Being a brand means an increase in product sales as well. However, packaging that surrounds our environment have many similarities in terms of design. This statement occurs especially in food packaging that the similarities cause difficulties for the customers while sales in making selection. In this article, food packaging designs, the importance of being a brand, similarities and differences between the brands, will be surveyed.
Anahtar kelimeler: Ambalaj Tasarımı, marka, esinlenmeKey Words: Packaging design, brand, inspiration

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.