TEKNOLOJİ DESTEKLİ KORO DERSİ UYGULAMASI / TECHNOLOGIC AIDED CHOIR LESSSON APPLICATION

Salim Sever
1.305 391

Öz


ÖZETKoro dersi ülkemizde mesleki müzik eğitimi verilen tüm kurumların eğitim programlarında yer almaktadır. Uygulamalarda farklılıklar olsa da belirli eserlerin çalışılması ve seslendirilmesi koro derslerinin ortak paydasını oluşturmaktadır. Bu araştırmada bilgisayar, projeksiyon cihazı ve seslendirme sistemi kullanılarak işlenen koro derslerinin öğrencilerin ders içi ilgi durumlarını, müziği algılama ve müzikalite durumlarını, şef ve diğer koristlerle ders içi etkileşim durumlarını ve öğrencilerin ses sağlığını nasıl etkilediğine ilişkin öğrenci görüşleri anket tekniği kullanılarak alınmıştır. Teknoloji destekli koro dersinin motivasyonu artırdığı, eser öğrenme süresini kısalttığı, şefle uyumlanma sürecini hızlandırdığı, müzikal yorum ve performans artışı sağlandığı ve öğrencilerin seslerinin daha az yorulduğu sonucuna ulaşılmıştır.
TECHNOLOGIC AIDED CHOIR LESSSON APPLICATION
ABSTRACTChoir lesson takes place in all the curriculums of professional aimed music education in Turkey. Though different applications, working on songs is the common point in all these programs. In this research, the effect of using a computer, projector and a HIFI in choir lessons is sought in the aspects of motivation, music perception and musicality, interaction with the conductor and chorists and vocal health. The data was gathered via questionary forms filled by the students. It is concluded that the technological aided choir lesson increased motivation, shortened the song learning period, increased musicality and harmony with the conductor and decreased vocal tiredness.
Anahtar Kelimeler: Müzik, Koro Eğitimi, Koro Dersi, Piyano Eşlik, TeknolojiKeywords: Music, Choir Education, Choir Lesson, Piano Accompaniment, Technology

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.