EV-ATÖLYE SİSTEMİ İÇERİSİNDE GELENEKSEL YAZMA BASKICILIĞININ ÜRETİMİNE MARDİN VE İZMİR’DEN BİRER ÖRNEK / TWO PRIME EXAMPLES OF TRADITIONAL HAND PRINTED CLOTH PRODUCTION FROM MARDIN AND İZMİR

Oya Sipahioğlu, Esra Kavcı Özdemir
1.540 468

Öz


ÖZETGeleneksel sanatlar konusunda son derece zengin bir geçmişe sahip olan ülkemizde turizm gün geçtikçe gelişmekte ve turist sayısı her geçen gün artmaktadır. Böylesi bir süreç içerisinde önemli bir gelir kaynağı olabilecek el sanatı ürünlerimizin yurt genelinde yaygınlaştırılması, üretim ve pazarlama sıkıntısı çeken bölgelerimizde önemli bir ekonomik gelir sağlayacaktır. Bu durumda ev atölye sisteminin başlıca önemi, işsizlik oranının yüksek olduğu ülkemizde kişilere ek gelir sağlamada, el sanatlarının geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik çalışmalarda verimliliğin ve üretkenliğin artmasına yardımcı olmasıdır. Bu aynı zamanda milli ekonomiye de katkı sağlayacak bir durumdur.Geçmişten günümüze sanayileşme sürecinde birçok el sanatı dalı yok olmaya yüz tutarken, makineye karşı direnen, hiçbir sosyal güvencesi olmayan buna karşın yazma baskıcılığı sanatını evlerindeki küçük atölyelerinde sürdürmeye çalışan iki ustanın ürünlerini tanıtmaya çalışacağız.
TWO PRIME EXAMPLES OF TRADITIONAL HAND PRINTED CLOTH PRODUCTION FROM MARDIN AND İZMİR
AbstractTraditional handicrafts have a long and rich heritage in Turkey. Tourism too is a form of industry that has been steadily growing over the years. The number of tourists visiting our country each year is also on the increase. With respect to tourism, any possible future handicrafts production in unprivileged areas, especially on a cottage industry basis has to be taken seriously, since this kind of production would provide many unemployed family members with an income that wouldn’t even be thinkable before. ‘Home - Workshop’ system of production is a tested and proven type of a production, ideally suited for underdeveloped areas with high level of unemployment.Now, we would like to introduce the two masters of cloth printing craft, who without any social security coverage or financial support, have been carrying on with their precious craft for many years at their home workshops in an age of commercial mass produced cloth production.
Anahtar Kelimeler: Geleneksel, El Üretimi, Ev-Atölye SistemiKey Words: Traditional, Handicrafts Production, Home - Workshop System

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.